• Matjord,finharpad åkerjord lämplig till nysådd/bättring av gräsmatta
 • Gjutgrus 0-8mm
 • Makadam 2-5mm
 • Makadam 5-8mm
 • Makadam 8-11mm
 • Makadam 11-16mm
 • Stenmjöl 0-2mm (fog/sättsand)
 • Bergkross 0-16
 • "Gårdssingel" natur 8-16mm
 • Sandlådesand/strandsans stril 0-4mm
 • Dressand/sättsand stril 0-4mm
 • Täckbark 10-40

 • standard släp 595kr
 • täckbark
 • XL-släp 1195kr
 • finharpad matjord
 • makadam