Matjord leverans förtydligande

Minsta mängd vid köp av jord är 10kubik meter

Det går givetvis att beställa mindre mängd ,dock blir debiteringen på 10 kubik meter.

2016-04-13 16:36