Täckbark

Täckbark

Nu har vi även täckbark på lager,pris 595kr lastat på gratis lånesläp.

Täckbark

Råvara till täckbark är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken. Täckbark ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. Täckbark finns i fraktionen 10-40 mm och har en volymvikt på c:a 0,7 ton/m3

2023-09-13 13:38